FKL ležajevi – prvi izbor za agro industriju

Brojne mašine predviđene su da rade u ekstremnim uslovima. To zahteva da svaka komponenta bude savršena i radi besprekorno, jer samo na taj način mašine mogu da pruže maksimum i ostvare svoj pun potencijal.

Mašina je sklop različitih delova koji čine jedan mehanizam, a među najvažnijim delovima su ležajevi. Danas ćemo se osvrnuti na važnost ležajeva i fabriku FKL koja je specijalizovana za proizvodnju ležajeva. Najpre ćemo pojasniti čemu služe ležajevi, a potom ćemo vas upoznati sa FKL fabrikom.

Čemu služe ležajevi i zašto su važni?

Glavna uloga ležajeva je da omoguće neometano kretanje i smanje trenje kod delova koji se pokreću. Svaki ležaj ima 2 ključna dela, a to su spoljašni i unutrašnju koji su razdvojeni cilindričnim valjcima ili kuglicama. Ležajevi mogu biti različitih dimenzija i oznaka koje služe da se bi se razlikovala njihova namena.

Osim toga, ležajevi služe da prenose opterećenje, a time se smanjuje trenje i omogućava dugotrajnost poljoprivrednih mašina, kao i njihova efikasnost. Postoji 5 najvažnijih stavki koje najbolje pokazuju zašto su kvalitetni ležajevi neophodni, a to su:

  • Kontrola kretanja
  • Uravnotežena raspodela opterećenja
  • Manje trenja
  • Manje vibracija i buke
  • Duži vek trajanja

Pomenute stavke zajedno čine celinu koja služi da mašine funkcionišu neometano, time što se opterećenje raspoređuje ravnomerno, a samim tim se smanjuju nivo buke i trenja, a ujedno kontroliše rad.

Sve skupa utiče na to da vaše mašine doprinesu što boljem radu i spreče česte kvarove i popravke. Upravo tu na scenu stupa FKL fabrika ležajeva koja je bez premca na tom polju sa svojim proizvodima.

FKL fabrika ležajeva

FKL fabrika postoji u Srbiji još od 1961. godine. Ovaj podatak dovoljno govori o kakvom se preduzeću radi, jer malo je takvih primera.

Njihov glavni fokus predstavljaju poljoprivredne mašine i može se reći da su maheri za tu vrstu mašina. Tome u prilogu govori razvoj velike lepeze proizvoda za tanjirače, sejačice, valjke, balirke, kombajne i druge tipove poljoprivrednih mašina.

Ono što ih odlikuje je garancija da njihovi ležajevi mogu da rade u najekstremnijim uslovima. To im je donelo reputaciju van granica Srbije, jer bez problema rešavaju i najzahtevnije zadatke.

U FKL fabrici su uvideli da uobičajena rešenja za ležajeve nisu dovoljno, jer se poljoprivredna industrija sve češće susreće s teškim uslovima rada. Zato su napravili iskorak i ponudili ležajeve koji su proizvedeni uzimajući u obzir područje rada, opterećenje i nivo moguće kontaminacije.

Osim standardnog programa, imaju i specijalizovanu ponudu za poljoprivredu, a takođe pružaju usluge reparacije.

FKL ležajevi dosad su pokazali visoke rezultate u eksploataciji, kao i dug vek trajanja. Zato i ne čudi što su prvi izbor za ležajeve mnogih poljoprivrednika. Dakle, ako ste dosad imali nedoumice gde nabaviti ležajeve, verujemo da ih više nemate. Sa FKL ležajevima nećete pogrešiti. Verujte nam, vaše mašine biće vam zahvalne.

Foto:Shutterstock